UWAGA!!!

PILNE!!! BARDZO WAŻNE!!!

DLA RODZICÓW KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA!

Biskup Tarnowski Andrzej Jeż zadecydował o możliwości przyjęcia sakramentu bierzmowania przez młodzież klas VIII w czerwcu bieżącego roku NA WYRAŹNĄ PROŚBĘ RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA. W związku z tym, bardzo proszę o WYPEŁNIENIE DEKLARACJI I DOSTARCZENIE JEJ DO KANCELARII PARAFIALNEJ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE 20 MAJA 2020 ROKU, jeśli Państwo podejmiecie decyzję o przystąpieniu Waszego dziecka do bierzmowania. Jeśli jednak uznacie, że ten termin nie jest jeszcze odpowiedni, Wasze dziecko będzie mogło przystąpić do bierzmowania w przyszłym roku szkolnym.

Termin bierzmowania zostanie ustalony z Księdzem Biskupem przez Księdza Dziekana naszego dekanatu, o czym zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani.

Deklaracja, o której mowa, zamieszczona jest w pliku PDF, którą należy wydrukować i wypełnioną dostarczyć do kancelarii parafialnej DO 20 MAJA BIEŻĄCEGO ROKU!

>>POBIERZ DEKLARACJĘ<<

 Ks. Sylwester Duda

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Mielcu, proszę o rozwiązywanie zdań z poszczególnych przedmiotów zamieszczanych na patformie edukacyjnej. 

 Informacja dla uczniów: aby korzystać z  zawartości kursów z odpowiednich przedmiotów należy się zalogować.